Praat en begin

Wat is kindercoaching

 

Kindercoaching is laagdrempelig, oplossingsgericht, praktisch en positief. Ons doel: om in zes tot acht sessies je kind bewust te maken van wat ze zelf allemaal kunnen bedenken.

“Jij bent genoeg”, jij bezit hele goede kwaliteiten.
We gaan samen ontdekken en opzoek naar zijn/haar mogelijkheden en talenten.
Je wordt meer zelfbewust en gaat zelf die antwoorden ontdekken en toepassen.
We reflecteren hoe ze zichzelf belemmeren en geven handvaten om dit om te zetten in krachtige gedachten.
Samen tonen we aan: deze vaardigheden zitten in je en zo kan je ze vergroten.

Dit zijn enkele voorbeelden van technieken die wij toepassen. Onze technieken zijn gebaseerd op de Matrixmethode. Op deze manier wordt er een basis neergelegd van zelfvertrouwen en wordt hun zelfkennis vergroot. Dit is iets waar jou kind de rest van zijn of haar leven profijt aan heeft.

Deel en overwin

Wanneer kindercoaching

 

Je kan bij SOS kindercoaching terecht voor een vraag over de opvoeding, het gedrag of de ontwikkeling van je kind. Bijvoorbeeld als je kind al een tijdje niet lekker in z’n vel zit of als je je zorgen maakt over zijn of haar gedrag. SOS kindercoaching kan je helpen als je kind in een moeilijke situatie zit, denk hierbij aan een scheiding of het verlies van een dierbare. Je kan zonder verwijzing bij ons terecht. We helpen je graag verder.

 

Veel van deze problemen horen bij het opgroeien, echter wanneer het je kind in de weg gaat staan is kindercoaching een passende oplossing. Help je kind een goede basis neer te leggen van zelfvertrouwen en om hun zelfkennis te vergoten. Natuurlijk zijn wij er ook voor jou als ouder, gewoon als steuntje in de rug.

Een observatie op school en/of met leerkracht/intern begeleider behoort ook tot de mogelijkheden. Soms kan het helpend zijn om het gedrag van je kind ook op een andere plek dan thuis onafhankelijk te laten observeren. Afhankelijk van de uitkomst van deze observatie kunnen we het plan van aanpak verder bijstellen. Zo kan er een goed plan op maat gemaakt worden.

Over onze

Coachingtechnieken

 

We maken gebruik van verschillende werkvormen, afhankelijk wat het beste bij je kind aansluit. Tijdens de sessie wordt niet alleen gepraat, we kunnen ook creatief aan de slag of doen we bewegings- en lichaamsgerichte oefeningen. We gebruiken geen vaste methode, omdat ieder kind en elke situatie uniek is.

Dit is

Hoe het werkt

 

Na een vrijblijvende kennismaking (meestal telefonisch), maken we een afspraak voor een eerste gesprek. Dit intakegesprek is bedoeld om de huidige situatie in kaart te brengen en de hulpvraag van jou als ouder en die van het kind helder te krijgen. Je mag zelf aangeven of je wilt dat het kind aanwezig is bij de intake.